ВЕИ Услуги

„ВЕИ Строй”  ЕАД  осигурява комплекс от услуги за изграждане и експлоатация на Централи за Производство на Електрическа Енергия от Възобновяеми Енергийни Източници. Фирмата  предлага на клиентите си завършен продукт, което включва Проектиране, Доставка, Монтаж, Управление, Поддръжка и Сервиз. 

Всяка  централа проектирана и монтирана от „ВЕИ Строй” ЕАД притежава гаранция съгласноНаредба № 2 от 31.07.2003 г., чл. 20, ал. (4), т. 5 – «за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години», както и допълнителен срок от 5 години, гарантиран от „ВЕИ Строй” ЕАД на базата на високото качество, гаранционните срокове и сертификати на продуктите и строително-монтажните работи използвани при изграждане на обектите. Общ гаранционен срок на СМР 10 години. При сключване на договор за Управление, Поддръжка и Сервиз гаранционния период се удължава.

„ВЕИ Строй” ЕАД  гарантира максимално годишно производство на електрическа енергия от всеки 1 kWp инсталирана мощност.