Завършени проекти

 

РАКОВСКОВО 1

Адрес: с. Раковсково, община Несебър, област Бургас
Инвеститор: „Смарт Енерджи България” АД
Изпълнител: „ВЕИ Строй” ЕАД
Площ на парка: 50 000 кв.м.
Инсталирана мощност: 2 000 kWp
Фаза: Разрешение за ползване етап 1 от 26.04.2011г.

Разрешение за ползване етап 2 от 25.08.2011 г.

Договор за изкупуване на ел.енергия от 23.03.2011 г., сключен с ЕВН 

МОКРИЩЕ

Адрес: с. Мокрище, община Пазарджик, област Пазарджик
Инвеститор: „Смарт Енерджи България” АД
Изпълнител: „ВЕИ Строй” ЕАД
Площ на парка: 52 789 кв.м.
Инсталирана мощност: 2 400 kWp
Фаза: Разрешение за ползване от 29.11.2011 г.

Договор за изкупуване на ел.енергия от 04.11.2011 г., сключен с ЕВН 

 

 

СМИРНЕНСКИ

Адрес: с. Смирненски, община Ветово, област Русе
Инвеститор: „Смарт Енерджи България” АД
Изпълнител: „ВЕИ Строй” ЕАД
Площ на парка: 12 892 кв.м.
Инсталирана мощност: 600 kWp
Фаза: Разрешение за ползване от 11.06.2012 г.

Договор за присъединяване от 22.11.2011 г., сключен с ЕВН 

 

 

ГЮРГИЧ

Адрес: с. Гюргич, община Ружинци, област Видин
Инвеститор: „Ел Консулт“ ЕООД
Изпълнител: „ВЕИ Строй” ЕАД
Площ на парка: 4 078 кв.м.
Инсталирана мощност: 200 kWp
Фаза: Разрешение за ползване от 05.01.2012 г.

Договор за изкупуване на ел.енергия

 

 

ВИСОКА ПОЛЯНА 

Адрес: с. Висока Поляна, община Хитрино, област Шумен
Инвеститор: „Фотон Парк” ЕООД
Изпълнител: „ВЕИ Строй” ЕАД
Площ на парка: 4 156 кв.м.
Инсталирана мощност: 200 kWp
Фаза: Разрешение за ползване

Договор за изкупуване на ел.енергия, сключен с ЕОН

 

 

БОЙНИЦА

Адрес: с. Бойница, община Бойница, област Видин
Инвеститор: „Пи Ен Пи Солар“ ООД
Изпълнител: „ВЕИ Строй” ЕАД
Площ на парка: 91 925  кв.м.
Инсталирана мощност: 4 000 kWp
Фаза: етап 1 – 100 kWp – Разрешение за ползване от 11.01.2012 г.

етап 2 -3900 kWp Разрешение за ползване от 21.06.2012 г.

Договор за изкупуване на ел.енергия от 17.01.2012 г., сключен с ЧЕЗ 

 

СТАМБОЛОВО 1

Адрес: с. Кралево, община Стамболово, област Хасково
Инвеститор: „Научно-изследователски център природа и екология” ЕООД
Изпълнител: „ВЕИ Строй” ЕАД
Площ на парка: 35 000   кв.м.
Инсталирана мощност: 1000 kWp
Фаза: Разрешение за ползване за ФВЕЦ 1000 kWp от 28.06.2012 г.

Договор за присъединяване от 06.06.2012 г., сключен с ЕВН

 

СТАМБОЛОВО 2

Адрес: с. Стамболово, община Стамболово, област Хасково
Инвеститор: „ВЕИ Строй” ЕАД
Изпълнител: „ВЕИ Строй” ЕАД
Площ на парка: 262 221  кв.м.
Инсталирана мощност: 2000 kWp + 2500 kWp 
Фаза: Разрешение за ползване от 28.06.2012 г.

Договор за присъединяване от 27.02.2012 г., сключен с ЕВН 

 

ПЛЕВЕН

Адрес: с. Милковица, община Гулянци, област Плевен
Инвеститор: „ЕСПЕ Енерджи България” АД
Изпълнител: „ВЕИ Строй” ЕАД
Площ на парка: 152 335  кв.м.
Инсталирана мощност: 5000 kWp 
Фаза: Разрешение за ползване от 28.06.2012 г.

Договор за изкупуване на ел. енергия от 01.11.2011 г., сключен с ЧЕЗ

 

ЧЕРНИ ВРЪХ

Адрес: с. Черни връх, община Камено, област Бургас
Инвеститор: „ЕСПЕ Енерджи България” АД
Изпълнител: „ВЕИ Строй” ЕАД
Площ на парка: 80 000  кв.м.
Инсталирана мощност: ФЕЦ – 4000 kWp  + ВтрЕЦ – 3000 kWp + ВтрЕЦ - 3000 kWp
Фаза: Разрешение за ползване от 28.06.2012 г. за ФЕЦ 4000kWp

Договор за изкупуване на ел. енергия от 20.06.2012 г., сключен с ЕВН

 

СТАРА ЗАГОРА

Адрес: гр. Стара Загора, област Стара Загора
Инвеститор: „Енерджи актив” ЕООД
Изпълнител: „ВЕИ Строй” ЕАД
Площ на парка: 10 000 кв.м, покривна конструкция
Инсталирана мощност: 990  kWp + 940 kWp
Фаза: етап 1 – 990  kWp - Разрешение за ползване от 10.05.2012г.

етап 2 – 940 kWp - Разрешение за ползване от 20.06.2012 г.

Договор за изкупуване на ел.енергия

СРЕДЕЦ

Адрес: гр. Средец, област Бургас
Инвеститор: „Вайтал“ ООД
Изпълнител: „ВЕИ Строй” ЕАД
Площ на парка:  10000 кв.м.
Инсталирана мощност: 400 kWp
Фаза: Разрешение за ползване  29.06.2012г.

Договор за изкупуване на ел.енергия

 


 

Проекти в етап на изграждане в Румъния

 

 1) Ковасна парк: ВЕИ СТРОЙ започна изграждането на фотоволтаичен парк с мощност 1 MWр. Разположен е на площ от 19400 кв.м, в близост до Слобозия, в района на Гюргево, южна Румъния. Очаква се да бъде завършен и въведен в експлоатация до 2 месеца. 


 2) Соларен парк CDG: ВЕИ СТРОЙ започна изграждането на фотоволтаичен парк с мощност 1.5 MWр. Разположен е на площ от 31000 кв.м, в близост до Слобозия, в района на Гюргево, южна Румъния. Очаква се да бъде завършен и въведен в експлоатация до 2 месеца. 

 

3) Различни проекти с мощност от 1 MWp до 50 MWp на различни етапи на преговори и проектиране

 

 

 

Проекти в етап на изграждане в Р. България


ДЕБЕЛТ

Адрес: с. Дебелт, община Средец, област Бургас
Инвеститор: „Смарт Енерджи България” АД
Изпълнител: „ВЕИ Строй” ЕАД
Площ на парка: 190 027 кв.м.
Инсталирана мощност: 12 400 kWp
Фаза: ПРОЕКТ

ДОБОРСКО

Адрес: с. Доборско, община Крумовград, област Кърджали
Инвеститор: „Смарт Енерджи България” АД
Изпълнител: „ВЕИ Строй” ЕАД
Площ на парка: 59 297 кв.м.
Инсталирана мощност: 3 000 kWp
Фаза: ПРОЕКТ

РАКОВСКОВО 2

Адрес: с. Раковсково, община Несебър, област Бургас
Инвеститор: „Смарт Енерджи България” АД
Изпълнител: „ВЕИ Строй” ЕАД
Площ на парка: 50 000 кв.м.
Инсталирана мощност: 600 kWp
Фаза: ИЗГРАЖДАНЕ

СТАМБОЛОВО Атаман

Адрес: с. Кралево, община Стамболово, област Хасково
Инвеститор: „ВЕИ Строй” ЕАД
Изпълнител: „ВЕИ Строй” ЕАД
Площ на парка: 911 453  кв.м.
Инсталирана мощност: 5000 kWp + 5000 kWp
Фаза: ИЗГРАЖДАНЕ

 

ЧЕРНИ ВРЪХ

Адрес: с. Черни връх, община Камено, област Бургас
Инвеститор: „ЕСПЕ Енерджи България” АД
Изпълнител: „ВЕИ Строй” ЕАД
Площ на парка: 80 000  кв.м.
Инсталирана мощност: ВтрЕЦ – 3000 kWp + ВтрЕЦ – 3000 kWp
Фаза: ИЗГРАЖДАНЕ