За нас

ВЕИ Строй ЕАД е част от Smart Group. Членовете на Smart Group обединиха усилията си, като използват  натрупания за период от повече от 15 години опит от  бизнеса в България, Турция, Съединените Американски Щати и Германия. Идеята е да се създаде група, която до края на 2015г. да управлява активи на стойност над 100млн.EUR. Фирмите създали Smart Group са с  добра кредитна история и отлични препоръки от  партньори и  кредитори.

От 2008 г., Smart Group концентрира своята дейност в Балканския регион и избира за седалище България. Страната е разположена в сърцето на Балканския Полуостров и  като член на Европейския Съюз има устойчиви темпове на развитие, води балансирана и предвидима политика. Дори в условията на световна финансова и икономическата криза Smart Groupпродължава успешно да се развива.

Основните области на стопанска дейност на Smart Group са:

  • Инвестиции в закупуване на земя
  • Търговия и производство (внос и дистрибуция)
  • Строителство
  • Проектиране и реализация на енергийни проекти
  • Иновации, телекомуникации и интернет

Smart Groupобединява фирми с активи за над 12 млн. евро. Управлява се от добре подготвен и мотивиран екип от мениджъри с опит в международния и местния бизнес, които са  отлично запознати с характерните административни, политически и бюрократичниособености на бизнес-средата в България. Екипът обедини своите финансови възможности и управленски умения в края на 2008 г., за да може  успешно да се справя с трудностите, породени от усложнената икономическа обстановка, и след излизането на икономиката на България от кризата да бъде в по-изгодна позиция при новите пазарни условия.